Managementondersteuner bij de Hoge Raad in Den Haag

 • Full Time
 • Den Haag
 • Deze positie is vervuld

Site Hoge Raad

Managementondersteuner
(Functiegebouw Rijk; managementondersteuner max schaal 9)
36 uur per week

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. De Hoge Raad beoordeelt als cassatierechter of de rechter in vorige instantie het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. De Hoge Raad heeft ook andere wettelijke instrumenten ter beantwoording van rechtsvragen. Zo draagt de Hoge Raad bij aan de rechtseenheid, de rechtsvorming en de rechtsbescherming. De juridische taken van de Hoge Raad hebben een belangrijke maatschappelijke dimensie. De Hoge Raad is in de uitoefening van zijn taken dienstbaar aan het staatsbestel en de samenleving. Van de Hoge Raad maken naast de raad ook het parket en de directie Bedrijfsvoering deel uit. De leden van het parket brengen rechtsgeleerde adviezen uit. Het parket is onafhankelijk en staat onder leiding van de procureur-generaal. De directie bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de organisatorische processen en personele ondersteuning binnen de Hoge Raad, waaronder de wetenschappelijke, juridische en administratieve ondersteuning van de leden van raad en parket en de organisatie van de in- en externe communicatie.

Onderdeel van de directie bedrijfsvoering is het secretariaat.

De managementondersteuner verzorgt met twee collega-ondersteuners de secretariële ondersteuning (in brede zin) voor de procureur-generaal, de president, het kabinet van de president en de griffier bij de Hoge Raad.

Functie-inhoud

 • Beheert en onderhoudt documentatie, (vertrouwelijke) dossiers en archieven en verzorgt desgevraagd snel en adequaat de gewenste stukken en informatie.
 • Beoordeelt alle binnenkomende correspondentie, mails, faxen en telefoontjes, zet deze, waar nodig, uit en bewaakt de (termijn van) afhandeling, handelt, waar mogelijk, zaken zelf af, beantwoordt vragen en geeft algemene informatie.
 • Plant en organiseert afspraken, overleg, vergaderingen, (speciale) bijeenkomsten, zorgt voor de noodzakelijke voorbereidingen, verspreiding van stukken en, zo nodig, verslaglegging.

Kennis, vaardigheden en competenties

 • HBO werk- en denkniveau, en een afgeronde secretariële opleiding.
 • Ruime ervaring als managementondersteuner.
 • Minimaal zeven jaar werkervaring in een vergelijkbare functie (ondersteuner van de top van de organisatie), opgedaan in een politiek-bestuurlijk omgeving of binnen de rechterlijke macht (ervaring binnen de rechterlijke macht is een pre).
 • Uitstekende beheersing van het Nederlands in woord en geschrift.
 • Goed inzicht in de (politieke, maatschappelijke en gerechtelijke) positie van de Hoge Raad om de gevoeligheid van onderwerpen te onderkennen en daar op tactvolle en representatieve wijze mee om te gaan in de contacten.
 • Stevig in de schoenen staan, standvastig zijn maar ook kunnen reflecteren en flexibel zijn, zijn zeer van belang voor het goed vervullen van deze functie.
 • Daarnaast is beheersing van de volgende competenties noodzakelijk: proactief, resultaatgericht, representatief, secuur en gericht op samenwerken.

Salaris

Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring in schaal 8 of 9 van de CAO Rijk, afhankelijk van de werkervaring.

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (het IKB-budget bedraagt 16,37% over het jaarsalaris en vervangt de vakantie- en eindejaarsuitkering) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen.

Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Hoge Raad der Nederlanden biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals betaald ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een vergoeding voor woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen kan het zijn dat we openbare informatie van je op internet (zoals LinkedIn) raadplegen.
 • Bij indiensttreding vragen wij je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in te leveren. Gezien de aard van de functie vindt het werk voornamelijk op kantoor plaats. Deels werken op afstand is bespreekbaar en afhankelijk van aanwezigheid van de president en procureur-generaal.
 • Na de sluitingsdatum zal deze vacaturetekst niet meer online zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je de tekst moet opvragen, vragen we je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Informatie

Voor inlichtingen over de functie kun je contact opnemen met Danny Dijkman, hoofd P&O telefoonnummer 070-3611 14 57. Voor meer informatie over de Hoge Raad kun je terecht op de website www.hogeraad.nl.

Sollicitatie

Je kunt jouw sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae onder vermelding van communicatiemedewerker tot en met 25 september richten aan de directeur bedrijfsvoering, Vera de Witte en per mail versturen naar vacature@hogeraad.nl.

De gesprekken zullen in beginsel op 3 oktober 2022 plaatsvinden.

Op acquisitie wordt geen prijs gesteld.