Duurzaamheid en milieubewustzijn op de werkvloer

Duurzaamheid en milieubewustzijn zijn thema’s die de laatste jaren steeds belangrijker zijn geworden. Ook op de werkvloer. Bedrijven kiezen er massaal voor om een maatschappelijk verantwoorde onderneming te willen zijn. Dit komt terug op allerlei gebieden maar zeker en vooral ook in zaken die met duurzaamheid hebben te maken. Support professionals spelen vaak een doorslaggevende rol bij implementeren van duurzaamheidsbeleid op de werkvloer. In dit blog geven we een aantal voorbeelden. We hopen dat deze je helpen om indien nodig jouw werkgever en collega’s ook te inspireren om het thema duurzaamheid hoog op de agenda te zetten!

Papierloos werken

Het implementeren van een werkwijze waarbij er papierloos gewerkt wordt is een van de meest tastbare maatregelen die met duurzaamheid te maken hebben. Bovendien levert het in veel bedrijven ook grote kostenbesparing op. In de meeste gevallen zijn de faciliteiten er al lang in de vorm van de juiste software en office systemen. Maar moet de stap naar het voorkomen van onnodig printen nog worden gezet. Ga hierover in gesprek met leidinggevenden en collega’s. Stel een formeel beleid op en spreek elkaar aan op de uitvoering hiervan.

Afval scheiden

Met het bewust scheiden van afval draag je als bedrijf in sterke mate bij aan de mogelijkheid om bepaalde materialen te recyclen. Te vaak nog worden koffiebekertjes in dezelfde afvalbak gegooid als appelschillen. Door afval te scheiden en het ook gescheiden te laten afvoeren kunnen bepaalde materialen als papier, metaal en plastic opnieuw gebruikt worden en komt er veel minder afval op de afvalhoop terecht. Een win-win situatie dus.

Energie besparen

Het gebruik van energie in de vorm van elektriciteit en gas is een van de meest milieu belastende. Immers, veel elektriciteit wordt nog steeds op een zeer milieu onvriendelijke manier opgewekt in bijvoorbeeld kolen-of gasinstallaties. Door energiegebruik te verminderen lever je als bedrijf dus een waardevolle bijdrage aan het verminderen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Maar wat zou je concreet kunnen doen? Een aantal voorbeelden om tot energiebesparing te komen zijn: Het vervangen van alle verlichting door LED lampen, het installeren van bewegingssensoren en het uitzetten van allerlei elektrische apparaten aan het einde van de werkdag. Bijvoorbeeld het kopieerapparaat, beeldschermen en het koffieapparaat.

Duurzame inkoop

Steeds meer bedrijven kijken niet alleen naar wat ze zelf kunnen doen om minder milieu belastend te zijn. Ze kijken ook kritisch naar hun leveranciers. Komt die leverancier van kantoorbenodigdheden nog steeds met een diesel-vrachtwagen? Of rijden ze al elektrisch of op waterstof? En zo zijn er uiteraard nog veel punten waarop leveranciers beoordeeld kunnen worden. Ook zijn er bepaalde milieu gerelateerde keurmerken waar naar gekeken kan worden bij het maken van keuzes en overwegingen op het gebied van inkoop.

Al met al zijn er voor bedrijven dus veel mogelijkheden om duurzamer te worden. Overigens vinden ook steeds meer werknemers het heel belangrijk dat het bedrijf waar ze werken zich duurzaam en milieu bewust opstelt. Sterker nog in de keuze voor een nieuwe werkgever is dit (met name bij jongeren) steeds vaker zelfs een doorslaggevende factor. Al met al dus genoeg redenen om als dit in jouw bedrijf nog niet gebeurt snel aan de slag te gaan om duurzaamheid en duurzaam beleid te gaan invoeren.