Jouw rol bij organisatieveranderingen

Binnen de meeste organisaties is er een ding constant. Namelijk verandering. Of het nu gaat om kleine veranderingen zoals een nieuw werkproces. Of om grote veranderingen als een reorganisatie of verhuizing. De meeste bedrijven staan nooit stil. Toch zijn er veel mensen die moeite hebben met organisatieveranderingen. Support professionals zijn bij uitstek geschikt om een belangrijke rol te spelen in de implementatie en uitvoering van veranderprocessen. Immers Support professionals zijn in veel bedrijven degenen die zich in het hart van het bedrijf bevinden. Ze werken met en voor het management en met de mensen op de werkvloer en alle lagen daartussen. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt om de betrokkenheid en gevoelens van medewerkers en management over veranderingen op een positieve manier te stimuleren.

Tips om jouw rol zo goed mogelijk vervullen

Zorg ervoor dat je eerst zelf de overtuiging gaat voelen met betrekking tot de organisatieveranderingen. Neem hiervoor de tijd. Neem even afstand en probeer het grotere geheel te overzien. Wat gaat er veranderen? Welke impact heeft dit op jou? Maar vooral; wat is het doel van deze veranderingen en wat brengt dit de organisatie. Als jij de overtuiging hebt gevonden dat de verandering voordelen gaat opleveren ben je in staat om een belangrijke rol in de implementatie en acceptatie te spelen.

Door jouw positie in de organisatie ben je in staat om in alle lagen binnen de organisatie met mensen te spreken. Hierdoor kan de jij als Support professional een echt klankbord zijn. En een klankbord luistert en stelt open vragen. Hierdoor ben je in staat om verbindingen te leggen. Heel concreet; als een collega twijfels of negatieve gevoelens heeft over veranderingen kan jij er ervoor zorgen dat dit op de juiste plek in de organisatie of bedrijf terecht komt. En dat er (positieve) actie wordt ondernomen. Uiteraard wel alleen als de betreffende medewerker dit wil en volledig op de hoogte is.

Daarnaast kan je ook een ambassadeur zijn voor de organisatieveranderingen. Ook weer omdat jij je in alle lagen van de organisatie beweegt. Uiteraard begint het er wel mee dat je ook zelf de overtuiging hebt dat de verandering positief is. Als dat zo is, draag dit dan ook uit. Toon wel begrip voor andere gevoelens en erken en accepteer deze ook. Maar draag vooral ook de positieve kanten van de verandering uit. Dit is in de meeste gevallen natuurlijk hetgeen wat beoogt is om te bereiken met de verandering. Dus het doel. Wees hierin een pleitbezorger voor de organisatie!

Stimuleer ook andere Support professionals in je organisatie om hun rol in veranderprocessen te pakken. Stimuleer hen positief, ga het gesprek met ze aan en breng ze in beweging door met elkaar en op een positieve manier samen jullie rol te pakken.

De rol van de Support professional bij organisatieveranderingen is dus vooral die van verbinder, pleitbezorger en bruggenbouwer. Hiermee is jouw rol en positie essentieel als het gaat om de implementatie en acceptatie van veranderingen in de organisatie. Zo zijn organisatieveranderingen dus een prachtige mogelijkheid voor Support professionals om zich positief te onderscheiden!

Plaats een reactie