Onmisbare eigenschappen van (toekomstige) leiders

Vroeger waren managers traditionele ‘bazen’. De relaties met directe ondergeschikten werden gekenmerkt door formaliteiten, macht en controle. De vooruitgang van een werknemer hing af van hoe hun ‘baas’ hen ieder jaar beoordeelde. Deze manier van leidinggeven pas (gelukkig?!) niet meer bij moderne managers en/of andere leidinggevenden. Daarom in dit artikel: een aantal onmisbare eigenschappen die huidige en toekomstige leiders zouden moeten hebben.

Dienend leiderschap en coachend vermogen

Tegenwoordig wordt een leidinggevende meer gezien als een coach. Zij zijn nu eerder facilitators. Ze helpen medewerkers om optimaal te presteren. Ze adviseren over het verbeteren van bepaalde vaardigheden en het bereiken van doelen. Een goede manager helpt medewerkers ook om hun loopbaan in kaart te brengen en de volgende stap in hun ontwikkeling te realiseren. Deze manier van leidinggeven is meer ​dienend – de eigen behoeften worden opzij gezet om anderen te helpen uitblinken.

Veerkracht

Waar, wanneer en hoe we werken is de afgelopen jaren snel veranderd. De evolutie van de werkplek zal ongetwijfeld doorgaan, want economische omstandigheden, sociaal-politieke kwesties, markten, industrieën, technologische ontwikkelingen en voorkeuren van werknemers staan ​​uiteraard niet stil. Ongeacht eventuele verontrustende gebeurtenissen die om ons heen gebeuren, is het belangrijk dat leiders veerkracht tonen.

Empathie

Empathie en emotionele intelligentie heeft alles te maken met jezelf verplaatsen in een ander om zo zijn of haar standpunt beter te leren begrijpen. Als leidinggevenden, medewerkers ook echt leren begrijpen, dan kunnen zij hun leiderschaps- en communicatiestijl daar ook op aanpassen om zo medewerkers (en het team) beter te begeleiden.

Vertrouwen

Managers en leidinggevenden moeten vertrouwd raken met het idee dat ze niet de hele dag op hun medewerkers hoeven te letten om zo te controleren of het werk wel gedaan wordt. Dit fenomeen noemen we micromanaging en dat kan ervoor zorgen dat het moreel van werknemers drastisch keldert. In plaats daarvan is het belangrijk dat leidinggevenden juist goede relaties opbouwen, die gebaseerd zijn op vertrouwen en wederzijds respect. Zij horen hun werknemers vrij te laten zodat ze hun werk zelfstandig kunnen doen.

Bron en meer eigenschappen lezen die van belang kunnen zijn? Surf naar Insperity.