Praktische tips om leiding te geven aan je team

Er verandert veel als je gaat leidinggeven. Hoe kan je leidinggeven aan een groep mensen die tot voor kort nog gewoon je collega’s waren? In dit blog delen we graag een aantal praktische tips.

#1 Wat heeft het team nodig?

Je collega’s verwachten vast niet dat jij als een echte ‘baas’ de hele dag instructies gaat geven. In welke ontwikkelfase zitten jullie dan wel als team? Ga daarover samen met het team in gesprek. Zo kom je er samen achter waar de behoeftes dan wel liggen als het om leiding ontvangen gaat.

#2 Duidelijk afspraken maken

Een goede leidinggevende maakt duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld over houding en gedrag. Hoeveel keer mag de telefoon overgaan voordat deze opgenomen wordt? Of hoe gaan we om met elkaars werk overnemen als iemand ziek is of als iemand met vakantie is? Door deze afspraken samen vast te stellen, ontstaat er meer draagvlak. Mochten er in de toekomst dan weerstand ontstaan, dan kan jij als leidinggevende daar op terugkomen. Leidinggeven is dus niet alleen vertellen wat er moet gebeuren.

#3 Verschillende belangen

Als je gaat leidinggeven dan moet je een goede afweging kunnen maken tussen de verschillende belangen van individuele personen, het team en ook die van de hele organisatie. Al die belangen moet je natuurlijk zo goed mogelijk proberen te vertalen naar je team. En dat is niet altijd even gemakkelijk, want het besluit kan altijd bij iemand niet in goede aarde vallen. Leg in dat geval duidelijk uit wat de belangrijkste overwegingen zijn om tot het gemaakte besluit te komen. Je mag best erkennen dat er ook nadelen aan het genomen besluit zijn. Maak echter niet de fout om tijdens een teamoverleg, een genomen besluit openlijk te bekritiseren, want daar maak je je eigen positie niet sterker mee.

4 Delegeer

Een goede leidinggevende doet niet alles zelf. En hoewel jij als leidinggevende eindverantwoordelijk bent en blijft voor de taak die je delegeert, moet je degene aan wie je taak hebt overgedragen wel vrijlaten in het “hoe”. Misschien had je het zelf anders gedaan, maar de uitkomst kan wel hetzelfde zijn: namelijk beiden goed! Geef de persoon in kwestie ruimte, zo kan hij of zij zich ook verder ontwikkelen.

#5 Het goede voorbeeld geven

Deze is vrij simpel: geef het goede voorbeeld. Dus als je van je team verwacht dat zij ‘s ochtends op tijd aanwezig zijn, kom dan zelf ook op tijd. Door het goede voorbeeld te geven voorkom je ook onnodige discussies. En dat scheelt je tijd en mogelijk ook een hoop frustratie.

Vind jij delegeren lastig? Met deze tips kom je een heel eind in de juiste richting. Heb je meer tips nodig? Lees dan ook onderstaande artikelen: